Rugsėjo 22-23 dienomis vyko КŪRYBINĖ STOVYKLА „RUDENS PA(SI)MATYMAI“ TABARIŠKIŲ ANOS KREPŠTUL MUZIEJUJE.
Mes – Turgelių „Aistuvos“, Jašiūnų „Aušros“, Jašiūnų Mykolo Balinskio, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio, Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijų atstovai tomis dienomis ir vėl draugavome, juokavome, sportavome, gaminome, valgėme, plepėjome, vaidinome, pažindinomės, šokome, džiaugėmės, stebėjome, diskutavome, padėjome, rodėme, ieškojome, radome, fotografavome, sportavome, juokėmės, vaikščiojome, dainavome, šventėme rudens lygiadienį ir Baltų vienybės dieną, ir, aišku, piešėme ir tapėme.
Projektą organizavo Turgelių „Aistuvos“ gimnazija kartu su Anos Krepštul muziejumi ir Tabariškių bendruomene. Už stovyklos organizavimą esame labai dėkingi ponui Henrykui Danulevič ir širdingai poniai Alinai Moločko.
Iki kitų susitikimų!

Leave a Comment