„Žmogus gali aiškiausią ir artimiausią dalyką – patį save padovanoti labiausiai abejotinam – pačiai Nežinomybei, kurioje jis sukuria savo vietą. Ir tai jau yra žmogaus misterija“ – rašo V. Kavolis savo knygoje „Žmogaus genezė“ apie Vincą Kudirką. Toje pačioje ateities Nežinomybėje Kudirka tikėjo esant laisvos, nepriklausomos Lietuvos vietą ir visomis jėgomis žadino lietuvių tautinę savimonę, grindė realius pagrindus Lietuvos prisikėlimui.

Kovo 11d. minint  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Jašiūnų dvaro sodybos rūmuose atlikėjos Virginija Kochanskytė (aktorė, UNICEF Geros valios ambasadorė, lietuviškojo žodžio puoselėtoja ir skleidėja, Klaipėdos universiteto docentė) ir Inga Maknavičienė (pianistė, tarptautinių konkursų laureatė) pristatė Vincui Kudirkai didikuotą koncertinę programą „Pašauktasis“. Žiūrovai plačiau susipažino su V. Kudirka – poetu, prozininku, kompozitoriumi, visuomenės veikėju, gydytoju ir lietuvybės skleidėju.

IIg klasės mokiniams, dalyvavusiems šventėje, keliaujant rašytojo kūrybos ir gyvenimo keliu galėjo atsiskleisti šiuolaikiškas, gyvybingas, aktualus V. Kudirkos portretas. Virginijos Kochanskytės meninis pasakojimas suteikė ne tik daug pakilių minčių, jausmų, emocijų, bet ir pasitikėjimo savo jėgomis, davė viltį, augino meilę artimui ir Tėvynei.

Šita programa neatsitiktinai atkeliavo į Jašiūnus, 2024 m. sukanka 120 metų nuo V. Kudirkos mirties, 135 metai laikrašciui „Varpas”, 160 metų nuo lietuviškos spaudos uždraudimo ir 120 metų nuo jos atgavimo (spaudos draudimas 1864-1904).

Istorijos mokytoja Kristina Karpič