2024 metais švenčiame Lietuvos narystės ES ir NATO 20-metį. Lygiai prieš 20 metų, 2004 metais, Lietuva įstojo į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją, Europos Sąjungą ir tapo visateise jų nare. Šią progą Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija dalyvauja LR užsienio reikalų ministerijos vykdomame projekte „Atgal į mokyklą”. Projekto tikslas suteikti galimybes mokiniams praturtinti žinias apie NATO ir ES valstybių narių veikimą jose, pažadinti domėjimąsi europinėmis temomis, bei formuoti vertybines nuostatas, skatinančias jaunus žmones būti aktyviais piliečiais. Balandžio 12d. mūsų gimnazijoje viešėjo Edita Potapovienė, LR Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyriaus atašė. Viešnia susitiko su I, II ir IVg klasių mokiniais. Sutikimas vyko labai įdomiai ir turiningai. Mokiniai galėjo prisiminti NATO ir ES įkūrimo istoriją, jų plėtrą, sprendimų priėmimo kelią, Lietuvos įstoijmo istoriją o taip pat patikrinti savo žinias. Gimnazistai gana aktyviai dalyvavo paskaitoje, už ką buvo apdovanoti atvežtomis dovanėlėmis. Atašė atvyko su tikslu sudominti, pabendrauti, paskatinti jaunimą susidomėti Lietuvos naryste NATO ir ES. Džiugu, kad ji pasiekė savo tikslą. Mokinių nuomone, ypač įdomu buvo padiskutuoti apie narystės tarptautinėse organizacijose naudą Lietuvai ir jos piliečiams. Dėkoju Editai Potapovienei už prasmingą bendravimą, įdomią paskaitą ir draugišką atmosferą.

Kristina Karpič, istorijos mokytoja