Šių metų birželio 6 d.  IG, IIIG ir IVG klasių mokiniai susitiko su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) atstovais: Švietimo akademijos kanclerio pavaduotoju Dr. Mindaugu Nefu ir doc. dr. Vilma Makauskiene. Susitikimo metu buvo pristatytas pats universitetas, jo istorija, vertybės ir studijų galimybės bei išsamiai papasakota apie vieną iš  studijų programų – „Specialioji pedagoginė pagalba: logopedija“. Doc. dr. Vilma Makauskienė akcentavo šios srities svarbą, ypač šiandienos visuomenėje, kur didelis dėmesys skiriamas įtraukiam ugdymui bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymui.

karjeros specialistė Oksana Rympo