Penktąją stovyklos dieną stovyklautojai leido Vilniuje. Vaikai leidosi į pramoginę kelionę laivu „Ryga” ir nuo denio grožėjosi Vilniaus vaizdais. Neapsakomų įspūdžių ir teigiamų emocijų paliko ekskursija oro uoste.
Kad ir kaip gaila būtų, bet šiandien buvo paskutinė stovyklos diena. Tikimės, kad mokiniai ilgai atsimins gražias stovyklos akimirkas.
Dėkoju visiems, kas prisidėjo prie šios stovyklos organizavimo ir vykdymo (pradinių klasių mokytojoms R.Kolendo, R.Miloš, A.Michalkevič, J.Petrašun, L.Morozienei, R.Žilinskai).
Nuoširdžiausia padėka Šalčininkų rajono savivaldybei, parėmusiai projektą.
Soc.pedagogė Aleksandra Godovščikova