Pedagoginių darbuotojų apmokėjimas vykdomas vadovaujantis ŠMM nustatyta tvarka (taikomas koeficientų „žirklių vidurkio“ principas).

Pagalbiniai darbininkai gauna minimalų atlyginimą.

Atskirai sprendžiami direktoriaus (Šalčininkų r. Savivalda), vyr. buhalterės, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams bei geltonojo autobuso vairuotojo koeficientų klausimai.