Pracownicy pedagogiczni wynagradzani są według trybu ustalonego przez Ministerstwo Oświaty i Kultury (stosuje się zasadę współczynników „średniej nożycowej”).

Pracownicy pomocniczy otrzymują płacę minimalną.

Decyduje o nich odrębnie dyrektor (gmina Salčininkų), starosta. pytania współczynników księgowego, zastępcy dyrektora ds. gospodarczych i kierowcy żółtego autobusu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS.

JAŠIŪNŲ M. BALINSKIO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA