Kalba – mąstymo priemonė… Kalbėti bet kaip reiškia ir mąstyti bet kaip: netiksliai, apytikriai, nepatikimai. 

L. Tolstojus

Logopedės Inesos Boguševič-Vlasovos veikla (programa)

Kalba yra neatskiriama tautos  kultūros dalis. Ji išmokstama esant normaliai kalbėjimo funkcijai. Sutrikus kalbai, vaikas netenka galimybės pilnavertiškai bendrauti ir neretai nukenčia ir kitų psichinių procesų raidą. Vaikams pradėjus lankyti mokomąją  įstaigą (gimnaziją), kalbos sutrikimai trūkdo mokytis – skaityti, rašyti, komunikuoti su bendraamžiais ir turi įtakos kitiems mokomiesiems dalykams.

Programa skirta vygdyti logopedo pagalbos paskirtį:

 • organizuoti  individualią ar grupinę, pogrupinę pagalbą  mokiniams   turintiems kalbos ar komunikacijos trūkumų;
 • ugdyti vaikų kalbinį aktyvumą ir komunikavimą;
 • konsultuoti tėvus ir mokytojus kalbos ugdymo klausimais;

TIKSLAS:

 • Koreguoti ir kompensuoti kalbos ir komunikacijos trūkumus.
 • Sėkmės kriterijai ir laukiami rezultatai:

UŽDAVINIAI:

 • teikti mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijų trūkumų, kvalifikuotą logopedinę pagalbą;
 • parinkti optimalius kalbos ugdymo metodus;
 • sudaryti mokiniams  sąlygas integruotai ugdytis bendroje ugdymo įstaigoje;
 • vykdant svarbiausius uždavinius, bendradarbiauti su mokytojais, vaikų artimaisiais, o taip pat ir kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
 • domėtis kalbos ugdymo naujovėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.

Sėkmės kriterijai ir laukiami rezultatai.

 • užtikrintas ugdytinių mokymasis pagal jų kalbines galimybes, motyvuotas jų noras mokytis;
 • laiku pastebėta ir suteikta reikiama logopedinė pagalba.

DARBO LAIKAS GIMNAZIJOJE

Savaitės dienaDarbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis8.30-14.30 
Antradienis9.00-15.00 
TrečiadienisMetodinė diena 
Ketvirtadienis8.00-15.00 
Penktadienis9.00-15.00