Mokinių taryba – tai nuolat veikianti mokyklos savivaldos aukščiausia institucija, kurios struktūrą, veiklos nuostatus tvirtina mokiniai mokinių konferencijos metu. Ataskaitinė rinkiminė konferencija kviečiama vieną kartą per metus.

Mokinių tarybos rinkimų procedūra, kuri paremta demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, konkurencija, periodiškumu, yra nustatoma ir detalizuojama mokinių tarybos veiklos nuostatuose.

Kandidatus į mokinių tarybą gali siūlyti 5 – IV klasių mokiniai.

Mokinių taryba:

  • atstovauja visiems gimnazijos mokiniams;

  • dalyvauja ugdymo proceso organizavimo tobulinime;

  • organizuoja mokinių popamokinę veiklą ir laisvalaikį;

  • organizuoja mokinių savivaldą gimnazijoje, rūpinasi tvarkos ir drausmės palaikymu;

  • svarsto mokinių teisių gimnazijoje ir už gimnazijos gynimo klausimus;

  • priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos sušaukimo;

  • dalyvauja organizuojant rūkymo ir narkomanijos prevenciją;

  • Pirmininkė – Paula Jankelevič

  • Sekretorė – Kamilija Rynkunaitė

Nariai:

1.     Karol Jankielewicz

2.     Gerold Daukševič

3.     Evald Daukševič

4.     Deimantė Bakšytė

5.     Rafal Jodko

6.     Gabriel Pietraszun

7.     Agnieszka Wojtukowicz

8.     Iweta Tupko

9.     Gerald Motuz

10. Kamila Czupak

11. Milena Trifonowa

12. Patryk Pozniak

13. Karina Barbarowicz

14. Mateusz Godowszczikow

15. Imelda Sesicka

16.  Paulina Szwajkowskaja

17. Paulina Jermakova

18. Lukasz Pozniak

 

MT kuratorė – Aneta Michalkevič