Gimnazija užtikrina privalomųjų dalykų kursų mokymą ir privalomųjų neformalaus ugdymo dalykų valandų organizavimą. Vidurinio ugdymo koncentre mokiniams siūlomi šie pasirenkamieji dalykai:

  • užsienio kalba (rusų)
  • braižyba;
  • profesinės karjeros planavimas;
  • Lenkijos istorija

Gimnazija atvira ir kitų neformaliojo ugdymo bei pasirenkamųjų dalykų siūlymams.