ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO GIMNAZIJOS NUOSTATAI
 LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO VIDURINĖS MOKYKLOS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS AKREDITACIJOS.
LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO ĮŠRAŠAS