Każdy człowiek potrafi tworzyć, gdyż twórczość jest potencjałem tkwiącym w ludzkim umyśle. Twórcza działalność jest najważniejszą formą ludzkiej aktywności, która towarzyszy nam od zarania dziejów. Poprzez sztukę uzewnętrzniają się nie tylko uczucia i emocje, ale także motywy postępowania oraz sens działań człowieka.
Spotkanie ze sztuką u dzieci wyzwala kreatywność, pozwala na zaakceptowanie siebie i innych.
Tym razem tematem zajęć z Panią Lubą stały się jesienne liście i litery.

Leave a Comment