Od 16 października br. w gimnazjum jest realizowany projekt pt. ,,Niepodległość – trudne słowo…”. Celem podstawowym planowanych działań jest poznanie bohaterów narodowych, oddanie hołdu pamięci żołnierzom, poległym za wolność, zapalenie światełek pamięci na grobach bohaterów, zorganizowanie konkursów wiedzy o Polsce oraz uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości Polski.
W terminie 16-27 października w placówce odbywała się akcja Znicz 2023. W poszczególnych klasach zorganizowano zajęcia edukacyjne na temat miejsc pamięci rejonu solecznickiego. Uczniowie poznawali fakty historyczne oraz postacie bohaterów narodowych. W tym okresie zbieraliśmy również biało-czerwone znicze. Do akcji zaangażowała się cała społeczność gimnazjum. Ogółem zebrano 312 zniczy. Już 27 października uczniowie klasy IIG zapalili światełka pamięci na cmentarzu rodzinnym Śniadeckich i Balińskich. 31 października uczniowie-przedstawiciele klas 5-8, IIG oraz harcerze i harcerki z drużyn 1JDH-ek ,,Wrzos” im. M. Balińskiego i 2JDH-y ,,Orły” odwiedzili miejsca pamięci rejonu solecznickiego, m.in. w Koleśnikach, Butrymańcach, Koniuchach, Sangieliszkach, a także w Dubiczach. 1 listopada zapalono znicze bohaterom w Solecznikach i na Rossie.
Dziękuję Uczniom i Rodzicom oraz Nauczycielom za udział w akcji i wielkie zaangażowanie.
Projekt jest współfinansowany przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z programu Pomoc Polonii i Polakom poza granicami kraju 2023.
Andżela Dajlidko

Leave a Comment