Pomaganie ma w sobie wielką moc i rozbudza w człowieku dobro.Tego nie da się nauczyć jedynie słowami. Jeżeli chcemy pobudzić dzieci do pomagania, musimy pokazać jak to się robi na przykładzie własnym, bo tylko w czynach ma to tak naprawdę sens.
14 grudnia społeczność gimnazjum oraz goście zgromadzili się w auli na koncert charytatywny, zorganizowany w celu wsparcia działu dziecięcego Hospicjum bł. ks. M. Sopoćki w Wilnie. Nauczyciele pomogli dzieciom przyszykować program artystyczny, a rodzice i przyjaciele gimnazjum wsparli finansowo akcję charytatywną. Na koncert przybyła także s. Michaela Rak, która opowiedziała o działalności hospicjum oraz serdecznie podziękowała wszystkim zaangażowanym w akcji za dar serca. To był już III koncert charytatywny. Po koncercie uczestnicy akcji wymieniali się wrażeniami przy świątecznej herbatce i wypiekach, które przygotowała klasa IIg. Dziękuję za otwarcie swoich serc na potrzeby chorych, wspólnie spędzony czas i hojność. Wygląda na to, że akcje dobroczynne staną się jeszcze jedną, dobrą tradycją gimnazjum.
Krystyna Karpicz

Leave a Comment