Najmłodsi zespolacy ,Gromady” otrzymali 3 pary nowych strojów krakowskich. Za pośrednictwem Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego”, w ramach konkursu ,,Polonia i Polacy za granicą 2023″, otrzymaliśmy dofinansowanie projektu ,,Wsparcie zespołu pieśni i tańca ,,Gromada”. Kolejne trzy pary małych artystów będą nas cieszyć nie tylko śpiewem i tańcem, ale również pięknymi strojami.
„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”.
Dziękujemy serdecznie za przyznaną dotację i za nowe stroje!