Dziś, 12 stycznia, klasy początkowe Gimnazjum imienia Michała Balińskiego dołączyły się do tradycyjnej akcji patriotycznej,,Pamięć żywa, bo świadczy”. Wspominając zwycięstwo wolności, odniesione 13 stycznia 1991 roku. Na cześć tych, którzy wywalczyli naszą wolność, na dziesięć minut w oknach zapalono świece jedności i zwycięstwa.
Symbolem inicjatywy jest świeca, która symbolizuje życie, światło, sprawiedliwość, pamięć i jedność. Płomień świecy to także nasza symboliczna wdzięczność dla wszystkich, którzy walczyli i zginęli za Wolność.
Regina Żylińska, przewodnicząca Koła Metodycznego Nauczycieli Klas Początkowych