„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

W roku 2023 za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego otrzymaliśmy dofinansowanie bieżącej działalności Gimnazjum im. Michała Balińskiego. Dla grupy przedszkolnej została przeznaczona kwota 3336.00 PLN, dla szkoly – 12558.00 PLN. W roku 2023 wykorzystaliśmy wyznaczone środki pieniężne na  doposażenie gabinetu logopedycznego – zostały zakupione narzędzia terapeutyczne; pracowni technologii – zakupiono sklejk;, klasy początkowe doposażyliśmy w nowe pomoce dydaktyczne w postaci gier i plakatów edukacyjnych, narzędzi takich, jak zestawy liniałów magnetycznych, narzędzia muzyczne – metalofony, zestaw perkusyjny, mapy oraz brakujace pozycje literatury polskiej. Zostały też zakupione drobne upominki rzeczowe za udział w konkursach w postaci książek. Do dwóch gabinetów kupiono nowe meble, klasa pierwsza otrzymała zestaw klocków. Gabinet matematyki również doposażyliśmy w pomoce dydaktyczne w postaci plakatów edukacyjnych i magnetycznego zestawu kreślarskiego. Ponadto w celach promocji placówki zakupiono reklamówki z logo gimnazjum oraz szyld przenośny również z logo gimnazjum, który wykorzystamy podczas wyjazdów, udziału w projektach, pochodach itp. Dzięki dofinansowaniu uległa częściowej odnowie baza materialna gimnazjum. Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych pozwoli urozmaicić lekcje i polepszyć jakość nauczania, co bardziej zmotywuje uczniów, a także pozwoli uczniom nabyć nowe umiejętności. Zakupiona sklejka do pracowni technologii przyczyni się do efektywnego  i praktycznego opanowania treści programowych, a także do doskonalszego organizowania stanowiska pracy ucznia, rozwijania zainteresowań technicznych oraz będzie sprzyjać tworzeniu atmosfery do generowania różnorodnych pomysłów racjonalizatorskich.  Książki i plakaty pomogą urozmaicić lekcje i osiągnąć lepsze wyniki, ponieważ wpłyną na rozbudzanie ciekawości, entuzjazmu, pozytywnych postaw do podejmowania i realizacji zadań stawianych dziecku na etapie edukacji szkolnej.

Wszystkie powyżej wskazane działania przyczynią się do promocji szkoły oraz do doskonalenia procesu nauczania, co na pewno przyniesie dobre wyniki uczniów w nauce, wzbudzi motywację uczniów i nauczycieli oraz przyczyni się do promowania dobrego wizerunku szkoły polskiej na Litwie.

Dziękujemy serdecznie za wsparcie oraz wszystkie działania, skierowane na ulepszenie procesu kształcenia w naszej placówce!