26 lutego przedstawiciele Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie zapoznali uczniów II-IVG klas z działalnością uczelni, oferowanymi kierunkami studiów, odbywającymi się wydarzeniami oraz etapami rekrutacji. Również odpowiedzieli na wszystkie powstałe pytania. Uczelnia kształci młodzież na kierunkach: ekonomia, informatyka, europeistyka, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Doradca zawodowy Oksana Rympo