26 marca w klasie 7 odbyła się zintegrowana lekcja historii i plastyki. Tematem lekcji była „ Sztuka starożytnej Grecji”. Kultura grecka jest uważana za kolebkę kultury europejskiej. Uczniowie zapoznali się z architekturą, rzeźbą, malarstwem wazowym oraz muzyką starożytnej Grecji. Na podstawie zdobytej wiedzy każdy uczeń stworzył własną pracę plastyczną – wazę grecką. W wyniku integracji historii i plastyki powstanie wystawa prac plastycznych uczniów. Dziękuję p. Lubowi Fiedotowej, nauczycielce plastyki, za współpracę.

Nauczycielka historii Krystyna Karpicz