W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na to, by nie tylko dawać wiedzę i rozwijać kompetencje, ale również na to, jak być tolerancyjnym, mieć szacunek do innych, a także nieść pomoc bardziej potrzebującym. Chcielibyśmy, by dzieci uczyły się odpowiedzialności, uczciwości, by były wrażliwe na los innych. Dlatego właśnie Samorząd Uczniowski inicjował zbiórkę, celem której była pomoc zwierzętom ze schroniska „SOS” w Wilnie. Głównym celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, chęć wykształcenia u dzieci gotowości niesienia pomocy bezbronnym i często skrzywdzonym zwierzętom. Zebraliśmy mnóstwo suchej karmy, środki czystości, zabawki i wiele innych rzeczy niezbędnych w schronisku. Cieszymy się, że los porzuconych zwierząt nie jest obojętny uczniom, rodzicom i pracownikom naszej szkoły. Dzielenie się tym, co mamy, to jeden z najpiękniejszych nawyków. Wszystkim zaangażowanym SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!! Opiekun SU, Aneta Michalkiewicz