• Społeczność liceum kieruje się wartościami katolickimi i rozwija osobowość twórczą i tolerancyjną.