Oficjalna data założenia szkoły w Jaszinach to 14 września 1900 roku (wg kalendarza juliańskiego – 1 września). Ówczesny właściciel Jaszowin Jonas Balinskis (wnuk patrona szkoły M. Balinskisa) podarował działkę pod budowę szkoły. Przez pierwsze trzy lata nauka odbywała się w szopie chłopa wiejskiego Iwana Nakrevičiusa, o czym dowiadujemy się z listu inspektora Nesterovicia do dyrektora wileńskich szkół ludowych, napisanego 14 sierpnia 1900 roku. Naukę prowadzono tu w języku rosyjskim.

  W 1903 roku wybudowano nowy budynek szkolny. A od 14 września tego roku zajęcia odbywają się w nowym budynku. Posiadała salę, w której odbywały się zajęcia, kuchnię i dwupokojowe mieszkanie nauczycielskie.

  W latach 1915-1918 szkoła nie funkcjonowała, budynek zajmowali żandarmi i urzędnicy niemieccy. w 1919 r jesienią w Jaszunach działały już 2 szkoły polskie. Jeden w budynku dawnej szkoły, drugi w budynkach gospodarczych dworu.

  W 1938 roku pojawił się projekt utworzenia szkoły siedmioletniej. Wszystkie plany pokrzyżowała jednak wybuch wojny. W listopadzie 1939 r. władze litewskie wprowadziły pewne zmiany i nauczanie prowadzono w języku litewskim. Język polski był po prostu jednym z przedmiotów nauczanych. Do sierpnia 1940 r. nauczyciele musieli nauczyć się języka litewskiego i zdać odpowiedni egzamin. Jednak w latach czterdziestych XX wieku w czerwcu rozpoczął się proces sowietyzacji. A szkoła rozpoczęła rok akademicki 1941/1942 po uzyskaniu statusu szkoły radzieckiej, w której obowiązkowa była nauka języka rosyjskiego, a językiem rosyjskim był przedmiot, a językiem wykładowym ponownie stał się język polski. W tym samym roku otwarto także szkołę litewską.

  Szkoła rozpoczęła rok akademicki 1941/1942 w kraju okupowanym przez Niemców. Nauczanie języka – litewski. W klasach podstawowych lekcje odbywały się w języku polskim, a w klasach 5-6 – także w języku niemieckim. W lipcu 1944 roku Armia Radziecka wyzwoliła kraj od Niemców. Natomiast w latach 1944-1946 w szkole ponownie odbywały się zajęcia w języku polskim.

  w 1947 r szkoła stała się progimnazjum, w którym nauczano w języku rosyjskim, a od września przekształcono ją w gimnazjum pięcioletnie. W roku akademickim 1948-1949 nauczano wyłącznie języka rosyjskiego.

  w 1949 1 Stycznia szkoła znów miała siedem lat, a w latach 1949-1951 stopniowo oddano do użytku nowy budynek. w 1950 r wśród 13 pedagogów jeden był Litwinem, pozostali Rosjaninem.

  W roku szkolnym 1951-1952 ponownie wprowadzono przedmiot języka polskiego dla dzieci z rodzin polskich.

  Od 1954 r 1 września szkoła stała się szkołą średnią. W klasach I-III (łączonych) nauczano po polsku, a w klasach starszych tylko po rosyjsku. Razem uczyło się prawie 300 dzieci z miasta, okolicznych wsi (Naujasodžių, Gojaus, Deguškii, Lenkiškii, Papierina, Dainava, Sližiūnai) i stacji kolejowej Jašiūnai. Kontynuowali tu naukę uczniowie ze szkół podstawowych Dainava, Jašiūnai, Terešiškii, Sakalė, Buikai, Skubėtai, Pabrade, Sližiūnai, Kidarai, Pilakainiai, Jaglimaianii, Zavišonii.

  w 1957 r wiosną szkołę opuściła pierwsza grupa absolwentów: 8 dziesiątych klas i 10 jedenastoklasistów, którzy uczyli się w języku rosyjskim.

  w roku szkolnym 1958-1959 powstała wspólna klasa I-III, w której nauczano języka litewskiego. Istniały jeszcze klasy 1-7, w których nauka prowadzona była w języku polskim. W następnym roku językiem wykładowym w klasach 1-9 był język polski.

  w 1962 r Wiosną uczniowie klas polskich po raz pierwszy zakończyli naukę w szkole w Jaszunach. Rozpoczęła się budowa murowanego budynku szkoły.

  w 1963 r egzaminy odbywały się dopiero w klasie 11, w której nauka prowadzona była w języku polskim (ze względu na trwające reformy nie było klasy rosyjskiej, szkoła miała znowu dziesięć lat).

  w 1965 r wiosną kształciło się 224 uczniów w języku polskim, 185 w języku rosyjskim i 5 w języku litewskim, ale w 1966 r. program szkoły obejmował 16 uczniów klas dziesiątych uczących się w języku rosyjskim i 8 klas jedenastych uczących się w języku polskim.

  w 1967 r W języku polskim uczyło się 214 uczniów, w języku rosyjskim – 224, a w języku litewskim – 7

  Od 1967 r radykalnie spadła liczba uczniów w klasach polskich.

  1969 – 1970 szkołę ukończyło: 309 uczniów kształcących się w języku rosyjskim i 154 uczniów – w języku polskim.

  w 1970 r we wrześniu 348 uczniów uczyło się w języku rosyjskim, 160 w języku polskim i 8 w języku litewskim.

  w 1971 r we wrześniu w języku rosyjskim uczyło się 355 uczniów, a po polsku 140. Nie było klas litewskich, chociaż dyrektorem szkoły był Litwin.

  1975 – 1976 szkoła liczyła rekordową liczbę uczniów: 630.

  Od 1979 r liczba studentów zaczęła spadać w latach 1984-1985. było 496 uczniów. w 1985 r na lekcjach języka polskiego liczba uczniów wynosiła zaledwie 20% ogółu uczniów.

  w 1981 r 1 września rozpoczęła działalność nowa szkoła murowana.

Od 1984 r ponownie pojawiły się klasy, w których nauczano w języku litewskim. Były to klasy podstawowe, uczniowie kontynuowali naukę w szkole mariampolskiej w powiecie wileńskim.

Dzięki miejscowym badaczom Juozowi Lebionce, a później Romualdowi Narunecowi, historia szkoły w Jašiūnach odżyła i nie została zapomniana, a w 1988 r. 18 grudnia szkole nadano imię M. Balińskiego.

  Choć w Jaszunach mieszkało ponad 75% Polaków, klasy polskie były bardzo nieliczne.

  W roku akademickim 1985-1986: w klasach, w których nauka prowadzona była w języku rosyjskim, uczyło się 376 uczniów, w języku polskim 101 uczniów i 9 w klasach podstawowych, w których nauka prowadzona była w języku litewskim.

  W szkole dominował język rosyjski.

  W Jaszowinach edukacja w języku polskim rozwija się od 1988 roku, kiedy na Litwie odrodziła się społeczność polska. Z biegiem czasu liczba pierwszoklasistów w tych klasach była taka sama jak w języku rosyjskim.

  Od 1991 r klasy, w których nauka była prowadzona w języku litewskim, rozdzielono – przeniesiono do nowej szkoły dziewięcioletniej (od 1993 roku przekształcono ją w szkołę średnią, a 7 października 1993 roku szkole nadano nazwę „Aušras”).

  w 1991 r we wrześniu w szkole uczyło się 344 uczniów kształcących się w języku rosyjskim i 149 uczniów kształcących się w języku polskim.

  W latach 1993-1994 szkoła została podzielona: w jednej części prowadzone są lekcje języka polskiego, w drugiej – klasy rosyjskie.

Po akredytacji programu kształcenia na poziomie średnim szkoły, od 2014 r 19 czerwca Rejon solecznicki Szkoła średnia Jašiūnai Mykolasa Balińskiego stała się powiatem solecznickim. Gimnazjum Jašiūnai Mykolas Balinskis.

  Dziś Gimnazjum Jašiūnai Mykolas Balinskis jest salą gimnastyczną, w której uczy się języka polskiego. Dyrektor gimnazjum Miroslav Mickelevič.