Gimnazjum zapewnia możliwość kształcenia uczniów według programów nauczania przedszkolnego, podstawowego, podstawowego i średniego.
Opiekę nad uczniami mającymi trudności w nauce zapewniają nauczyciele przedmiotów, psycholodzy, logopedzi i pedagodzy społeczni.
Studenci chcący doskonalić swoje umiejętności wspierani są poprzez umożliwienie im wyboru przedmiotów fakultatywnych zgodnie ze swoimi potrzebami.
Uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z Internetu w skomputeryzowanej czytelni sali gimnastycznej, na zajęciach komputerowych, poprzez łącze Wi-Fi.
W gimnazjum każdy uczeń może organizować i realizować różnorodne projekty.
Komunikujemy się i współpracujemy z młodzieżą Polski zarówno wirtualnie, jak i w życiu rzeczywistym – wymieniamy grupy uczniów i nauczycieli, realizujemy wspólne projekty.
Uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności sportowe, plastyczne, muzyczne, wokalne i taneczne w ramach edukacji pozaformalnej.