Od 2022 roku gmina rejonu solecznickiego organizuje scentralizowane przyjmowanie dzieci i uczniów do wszystkich typów placówek oświatowych. Przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych i grup wychowania przedszkolnego gminnych instytucji budżetowych, przyjmowanie uczniów do szkół ogólnokształcących i szkół edukacji pozaformalnej odbywać się będzie w oparciu o system informacyjny. Koszty instalacji systemu informatycznego płatne są w ramach projektu nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0011 „Poprawa jakości usług i obsługi ludności w gminie rejonu solecznickiego” dzięki funduszom. Więcej informacji o projekcie tutaj:

Obecnie przygotowywany jest opis procedury Scentralizowanego przyjmowania dzieci i uczniów do placówek oświatowych gminy rejonu solecznickiego, który zostanie zatwierdzony przez radę gminy rejonu solecznickiego. Po zatwierdzeniu opis zostanie upubliczniony, a rodzice dzieci i uczniów zostaną z nim zapoznani.