• Rejon solecznicki Gimnazjum Jašiūnai Mykolas Balinskis to nowoczesna placówka edukacyjna, która wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów o różnych umiejętnościach, zapewnia wysokiej jakości edukację na poziomie średnim w języku polskim i rosyjskim, organizuje różnorodne zajęcia pozaformalne i pozalekcyjne oraz zapewnia bezpieczeństwo dzieci. Jest to kulturalny, obywatelski i edukacyjny ośrodek Jaszowin i okolicznych osad.