ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMO NUOTOLINIU BUDU ORGANIZAVIMO TVARKA
Paskelbta 2020-03-25
ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO VIDURINĖS MOKYKLOS 2017 – 2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS
Paskelbta 2016-09-01
ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO GIMNAZIJOS 2017 – 2018 IR 2018 – 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAI
Paskelbta 2018-05-18
ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO  GIMNAZIJOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
Paskelbta 2018-05-18
ŠALCININKŲ R. JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
Paskelbta 2014-09-01
ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS GIMNAZIJOJE
Paskelbta 2014-09-01
ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO  GIMNAZIJOS 2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA
Paskelbta 2018-05-18
ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO VIDURINĖS MOKYKLOS VADOVŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI 
SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS
Paskelbta 2013-09-02
ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ BENDROJO UGDYMO DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO, KALBOS MOKĖJIMO LYGIO, PASIRENKAMOJO DALYKO AR PASIRENKAMOJO DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKA
Paskelbta 2014-09-01
 
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠO ĮGYVENDINIMO ŠALČININKŲ RAJONO. JAŠIŪNŲ MYKOLO BALINSKIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE TVARKA
Paskelbta 2013-09-02