„Stipresnis ir drąsesnis yra tas, kuris ryžtasi ieškoti pagalbos” 
(psichologijos mokslų daktaras J. Lissas)

PSICHOLOGO PAGALBA GIMNAZIJOJE

Gimnazijoje dirba psichologė – Oksana Rympo.

Konsultacijos vykdomos ir interesantai priimami 310 kab.

Psichologinės pagalbos paskirtis – prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

GIMNAZIJOS PSICHOLOGĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS:

 1. įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 2. konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 3. švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 4. psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Gimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Kas gali kreiptis į psichologą?

Į psichologą gali kreiptis mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokytojai.

Mokiniams rekomenduojama kreiptis, jei:

 • turite bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų;
 • jaučiatės vieniši, liūdni ar prislėgti, norite pasikalbėti apie savo sunkumus;
 • turite mokymosi sunkumų,
 • turite adaptacijos problemų;
 • norite geriau pažinti save;
 • norite pasikonsultuoti profesijos pasirinkimo klausimais;
 • kyla kitų sunkumų, jausmų bei išgyvenimų, apie kuriuos norisi pasikalbėti.

Tėvams rekomenduojama kreiptis į mokyklos psichologą, jei:

 • norite sužinoti vaiko mokymosi sunkumų priežastis ir spręsti su jais susijusias problemas (mokyklos nelankymo, motyvacijos stokos, nepažangumo ir kt.
 • norite, kad būtų įvertintos vaiko gebėjimų stipriosios ir silpnosios pusės, specialieji ugdymosi poreikiai;
 • pastebite vaiko bendravimo sunkumus (vaikas uždaras, sunkiai užmezga santykius su bendraamžiais, patiria patyčias);
 • vaikas turi emocinių ar elgesio problemų (perdėtas jautrumas, baimingumas, emocijų valdymo sunkumai, agresijos protrūkiai ir kt.);
 • vaikas susidūrė su krizine situacija (tėvų skyrybos, šeimos nario mirtis, sunki trauma, patirta fizinė, emocinė ar seksualinė prievarta);
 • siekiate sustiprinti santykį su vaiku, bendravimo ir auklėjimo įgūdžius;
 • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių.

Mokytojai į gimnazijos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
 • nori nustatyti vaiko nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant vaikui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 • nori paskatinti vaiko mokymosi motyvaciją;
 •  kyla bendravimo sunkumu su mokiniu/mokiniais;
 •  kitais atvejais, kai mokytojai nori pasikonsultuoti su psichologu.

Kada teikiama psichologinė pagalba?

 • kai mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
  • kai prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • kai prašo mokytojai, gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  • kai kreipiasi Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Kokios pagalbos tikėtis iš psichologo?

Psichologas nėra gydytojas, todėl jis negali diagnozuoti ir gydyti psichikos sutrikimus. Psichologas siekia padėti besikreipiantiems asmenims išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmenines arba tarpasmenines su psichologine savijauta ar elgesiu susijusias problemas.

Kodėl kartais geriausias sprendimas yra kreiptis pagalbos?

Kiekviena problema turi „sniego gniūžties“ efektą. Paleista nuo kalno net ir mažiausia sniego gniūžtė ridenasi žemyn vis didėdama ir įgaudama pagreitį. Todėl kartais pagalba iš šalies gali padėti išspręsti problemą.

Nemokamą psichologinę pagalbą telefonu ir internetu galite gauti skambindami žemiau nurodytais pagalbos numeriais bei rašydami žemiau nurodytoms, pagalbą internetu teikiančioms, įstaigoms.

Psichologinė pagalba telefonu:

Jaunimo linija – 8 800 28888 (darbo laikas: visą parą).

Vaikų linija – 116 111 (darbo laikas: 11.00 – 21.00 val. kasdien).

Vilties linija – 116 123 (darbo laikas: visą parą).

Linija Doverija – 8 800 77 277 (darbo laikas: 16.00 – 20.00 val. nuo antradienio iki šeštadienio).

Pagalbos moterims linija – 8 800 66 366 (darbo laikas: visą parą).

Psichologinė pagalba internetu: 

Jaunimo linija – www.jaunimolinija.lt

Vaikų linija – www.vaikulinija.lt