• Gimnazija užtikrina galimybę mokinių ugdymui(-si) pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, ir vidurinio ugdymo programas.
  • Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, pagalbą teikia dalykų mokytojai, psichologas, logopedas, socialinis pedagogas.
  • Mokiniams, norintiems tobulinti savo gebėjimus, teikiama pagalba leidžiant rinktis pasirenkamuosius dalykus pagal poreikius.
  • Mokiniai nemokamai gali naudotis internetu kompiuterizuotoje gimnazijos skaitykloje, kompiuterinėse klasėse, per Wi-Fi ryšį.
  • Gimnazijoje kiekvienas mokinys gali organizuoti ir įgyvendinti įvairius projektus.
  • Bendraujama ir bendradarbiaujama su Lenkijos jaunimu tiek virtualiai, tiek ir realiai – keičiamasi mokinių ir mokytojų grupėmis, įgyvendiname bendrus projektus.
  • Sporto, dailės, muzikos, dainavimo, šokio gebėjimus mokiniai gali tobulinti neformaliojo ugdymo užsiėmimuose.