Pažyma „Dėl vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo kokybės Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio vidurinėje mokykloje“.
Ataskaita „Dėl vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo kokybės Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio vidurinėje mokykloje“.