PROFESINIS ORIENTAVIMAS

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią.
Kelią į laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę.
D. S. Džordanas

Profesinio orientavimo paskirtis – teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

Mokiniams teikiamas profesinio orientavimo paslaugas sudaro trys paslaugų grupės:

 1. ugdymas karjerai(sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi)
 2. profesinis konsultavimas(padėti išsiaiškinti mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio veiksnius);
 3. profesinis informavimas,įskaitant ir profesinį veiklinimą (rinkti ir tvarkyti profesinio informavimo tikslinių grupių poreikius atitinkančią informaciją, padaryti ją prieinamą teikti kiekvienam asmeniui ar asmenų grupei, sudaryti sąlygas priimti racionalius profesijos rinkimosi ir karjeros projektavimo sprendimus, derinti saviraiškos ir individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais; įgyti praktinių ir patyriminių su profesija, karjera ir darbo pasauliu susijusių žinių ir įgūdžių).

Profesinio orientavimo paslaugos mokiniams teikiamos:

 1. karjeros specialistui dirbant kartu su mokiniais, keliant uždavinius ir padedant veikloje;
 2. individualiai arba grupėje;
 3. bendraujant su mokiniais tiesiogiai arba nuotoliniu būdu.

Gimnazijoje profesinio orientavimo paslaugas teikia karjeros specialistė Oksana Rympo, 310 gab.

TAVO KARJEROS KELIAS PRASIDEDA NUO TAVĘS PATIES!!!

Būk aktyvus kurdamas savo ateitį!!!

NAUDINGOS NUORODOS:

 • LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti)

https://lamabpo.lt/

 • AIKOS (Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema)

https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Apie-AIKOS.aspx

 • MUKIS (Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė)

http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

 • EUROGUIDANCE

http://www.euroguidance.lt/

 • EUROPASS

https://europass.lt/

 • Studijos užsienyje

www.studinfo.lt

www.kalba.lt

www.fox.lt/

www.kastu.lt

 • Studijos Lenkijoje

Informacija apie aukštąsias mokyklas ir aukštųjų mokyklų paieška https://kierunkistudiow.pl/

Priėmimas į Lenkijos aukštąsias mokyklas su konsulato stipendija https://www.gov.pl/web/litwa

 • TESTAI MOKINIAMS LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS

http://www.mukis.lt/lt/testaii.html

 • KARJEROS TESTAI

https://www.aikos.smm.lt/Testai/Puslapiai/Kiti-testai.aspx

 • PROFESINIO KRYPTINGUMO TESTAI

Asmenybės testas https://charakteris.info/asmenybes-testas     

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai

Testas „Profesijų mozaika“ http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-testas-profesiju-mozaika

Profesija pagal asmenybę http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai/nauja-profesija-pagal-asmenybe

Tinkamo darbo testas https://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

NAUDINGA INFORMACIJA TĖVAMS

http://www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas_125.html  

NAUDINGA INFORMACIJA MOKINIAMS

http://www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas.html  

 • NAUDINGA INFORMACIJA MOKYTOJAMS

http://www.mukis.lt/lt/naudingos-nuorodos.html

 • KARJEROS KOMPETENCIJOS

Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis: asmenybės ypatumų pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo  ir karjeros įgyvendinimo.

Pirmas žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=a5n8y2HicsY  

Antras žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=7kXO8lVaHZk&feature=relmfu  

Trečias žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=GkpJcCFstnc&feature=relmfu  

Ketvirtas  žingsnis – http://www.youtube.com/watch?v=qVix8yoEQnE&feature=relmfu  

 • EGZAMINŲ CENTRO INFORMACIJA

https://egzaminai.lt/