1. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

2. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

2.1 pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

2.2 kitos švietimo veiklos rūšys:

2.2.1 ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

2.2.2 priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

2.2.3 pradinis ugdymas, kodas 85.20;

2.2.4 pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

2.2.5 sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

2.2.6 kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

2.2.7 kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

2.2.8 švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

3.1 kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

3.2 kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

3.3 nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

3.4 vaikų vasaros stovyklų veikla, kodas 55.20.20.