• Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija yra šiuolaikinė ugdymo įstaiga, tenkinanti įvairių gebėjimų mokinių poreikius, teikianti kokybišką vidurinį išsilavinimą lenkų bei rusų kalbomis, organizuojanti įvairią neformaliojo ugdymo ir popamokinę veiklą bei užtikrinanti vaiko saugumą. Ji - kultūrinis, pilietinis bei auklėjamasis Jašiūnų ir aplinkinių gyvenviečių židinys.